Tag: Satori Fujinami

Sử dụng đồng hồ ngưng thời gian để làm chuyện xấu

Sử dụng đồng hồ ngưng thời gian để làm chuyện xấu

Đến nhà người yêu ăn tối ai ngờ thành bữa tối của anh Satori Fujinami

Đến nhà người yêu ăn tối ai ngờ thành bữa tối của anh Satori Fujinami